Smak eko-przygody w naszych zagrodach edukacyjnych

W ramach VIII EDYCJI WAKACJI Z EKOLOGAMI Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu zorganizował wypoczynek edukacyjny dla dzieci i młodzieży Pt.: W POSZUKIWANIU WAKACYJNEJ EKOPRZYGODY. Nadrzędnym celem tych spotkań było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną przez: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, wpajanie silnego związku ze środowiskiem, uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu, umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Poczucia własne wartości i własnych możliwości, naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka, uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. W ramach wakacyjnych działań młodzi ekolodzy odwiedzili trzy zagrody edukacyjne które należą do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych;

 

 • Świętokrzyskie - Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska Pana Grzegorza Szymańskiego w dniach 22-24-07-2014 r. obrębie zagrody edukacyjnej obył się  EKO - BIWAK  PT.: W POSZUKIWANIU PASIKONIKA, gdzie Uczestnicy brali czynny udział w  warsztatach edukacyjnych Pt.; Bioróżnorodność   naturalnej łąki w aspekcie dawnej wsi. To była lekcja w naturalnej łące  na łonie wiejskiej przyrody w gęstwinie źdźbeł rozmaitych, gdzie czas się zatrzymał dla dobra wartości przyrodniczych i dydaktycznych, odkrywali  niepowtarzalny urok wiejskiego  klimatu, ucząc się szacunku dla otaczającej ich przyrody w zachowaniu równowagi, miedzy człowiekiem  a przyrodą .

 • Zobacz fotorelację

   

 • Śląskie - Gospodarstwo Agroturystyczne "POD SKAŁKĄ" Pani Barbary Sochy- w dniu  19-08-2014 r  gościliśmy w zagrodzie edukacyjnej, gdzie przeprowadzono pokazową lekcja dojenia krowy z prezentacją narzędzi, które służyły do wyrobu mleka, serów, masła , co  wprowadziło najmłodszych  w tematykę  codziennego życia naszych ojców, dziadków, pradziadków , ponadto uczestnicy wykonali własnoręcznie masło według  tradycji lokalnej, kultury Jurajskiej, to przede wszystkim była „Zabawa z tradycją”  oraz  bezpośredni kontakt z rodziną wiejską, gospodarzami o wielkim sercu,  motto główne Gospodarzy ”Ocalić od zapomnienia”, które przekazują swoich  w programach edukacyjnych to bez wątpienia wizerunek naszej dawnej wsi.

 • Zobacz fotorelację

   

 • Śląskie- Gospodarstwo Agroturystyczne "FERMA STRUSI" Pana Leszka Czerwińskiego w dniu 20 -08-2014r. W gospodarstwie położonym  na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej w pobliżu zamku „Ogrodzieniec” z dala od zgiełku , wśród pól w  ciszy i spokoju zagrodzie edukacyjnej zwanej Fermą Strusi zorganizowaliśmy eko piknik w scenerii strusi afrykańskich . Podczas pogawędki edukacyjnej przeprowadzonej przez gospodarza Pana Leszka,  każdy uczestnik samodzielnie karmił  strusia pupilka zagrody –Uczestnicy zobaczyli  wyrób artystyczny na bazie strusich piór lub skorup, które zaprezentowano bardzo ciekawie urządzonej sali dydaktycznej - Warsztatom tematycznym towarzyszyło  zwiedzanie fermy gdzie dzieciaki zapoznali się ofertą edukacyjną  związaną   z hodowlą i wykorzystaniem produktów strusich.

 • Zobacz fotorelację

   

  Powyższe inicjatywy przyczyniły się do kształtowania  postawy młodego człowieka, a więc od zdobytej przez niego  wiedzy, ale również, a może przede wszystkim od wrażliwości, sposobu odczuwania i podatności na wymowę otaczającego go środowiska w którym się wychowuje. Przede wszystkim miała  za zadanie w przystępny sposób przekazywać rzetelną wiedzę o dziedzictwie przyrodniczo  kulturowym , rozbudzając  wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego  krajobrazu.

  Serdeczne podziękowania dla Wszystkich ,

  którzy  przyczynili  się  do  zorganizowania wakacyjnych działań

  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Małogoszcz .

  Koordynator ds. edukacji ekologicznej

  Grzegorz Szymański

  BAZA GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH

  Szukaj

   


  WSTĄP DO SIECI
  Sondy
  Jestem