Geneza

Idea utworzenia oraz początki funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych były możliwe dzięki projektowi "Utworzenie Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych" realizowanego w 2011 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Projekt miał na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

 

W ramach projektu funkcjonował Zespół ds. agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych:

Elżbieta Kmita-Dziasek, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, O/Kraków, przewodnicząca

Klaudia Kieljan, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, O/Kraków, sekretarz

Edyta Klimowska-Bobula, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, O/Kraków

dr Jacek Puchała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr Jerzy Raciborski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Marta Wiechniak-Małek, Kuratorium Oświaty w Krakowie

oraz

Agnieszka Filipek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Justyna Przybyszewska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

 

 

 

BAZA GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem